top of page

Karjäärinõustamine ja WOPI test

Asjad ei pea olema nii, nagu need varasemalt on olnud. Ole julge, ja unista! Kuid märka ka realistlikke võimalusi ja kasuta neid ära. Edu garanteerib „kastist välja“ mõtlemine ja uute lahenduste leidmine. Kuid lahendusi leiad vaid siis, kui Sa oma probleemiga aktiivselt tegeled. Magavale kassile hiir suhu ei jookse.

Karjäär on kogu inimese elu. Inimene ei saa muutust teha vaid ühes eluvaldkonnas. Muutusega ühes eluvaldkonnas pead olema valmis ka negatiivseteks muutusteks mõnes teises elu aspektis. 

Et muuta oma karjääri, pead esmalt saama teadlikuks iseendast. Seejärel pead vastama küsimustele:

  • Kuhu ma tahan jõuda?

  • Kuidas ma sinna saan?

Karjääri planeerimisel saan olla Sulle abiks. Aitan Sul kindlaks määrata oma karjääri eesmärke ja leida erinevaid alternatiive. Koos saame kavandada tegevusplaani, mille järel saad teha teadlikud karjääriotsused. Samuti aitan Sul leida need jõuallikad, mis aitavad kaasa eesmärkide saavutamisele. 

Karjääricoachina kasutan lisaks karjäärinõustamisele ka aktiivseid nõustamise võtteid, mis sisaldab nii psühholoogilist nõustamist, enesehinnangu ja motivatsiooni tõstmist jms. Lõpuks saad ise oma elu juhtida, oskad öelda õigel ajal ja õiges kohas „ei“ ja tead, kuidas vältida läbipõlemist.

Sa ei planeeri ainult karjääri, vaid kogu oma elu. Sa otsid elule tähendust. Elu on pidev analüüsi ja otsuste tegemise protsess. Kuid enamus inimesi ei tunne iseenda võimeid ja potentsiaali piisavalt.

Karjäärivalikuid aitab teha:

  • teadlikkus endast;

  • teadlikkus võimalustest;

  • oskus ja julgus otsuseid vastu võtta;

  • oskus ja suutlikkus otsuseid ellu viia.

Et saada teadlikuks endast ja oma võimalustest, et teada saada, millistes töövaldkondades oled Sa väga hea talent, on hea teha WOPI (Work Personality Inventory) test. WOPI test mõõdab sobivust juhi või (tipp)spetsialisti tööpositsioonidele, peegeldab inimese tüüpilist käitumist töösituatsioonides ja rõhutab inimestevahelisi erinevusi. See test ei kirjelda oskusi, võimeid ega inimesetegevuse tulemusi. 

Kuna iga inimene on isesugune, oma tugevuste ja nõrkustega, on väga oluline, et inimene saaks areneda just selles suunas, kus tuleb tema talendikus kõige paremini esile. Oluline on, et inimene suudab kasvatada oma professionaalsust, oskab iseennast juhtida ja teha õigeid karjääriotsuseid. WOPI testi tulemus annab kõigele sellele kätte õige suuna.

WOPI testi saavad kasutada ka tööandjad uute inimeste värbamisel meeskonda, töötaja sulandamisel organisatsiooni (onboarding), töötaja karjääri planeerimisel, coachingus, inimese organisatsioonist väljaaitamisel, uue alguse leidmisel (outplacement). See on väärtuslik töövahend tööandjale, sest testi tulemused aitavad värvatavast saada väga hea pildi ja kaob ära inimese tööle värbamine valedel alustel. Testi tulemus annab teada, missugune väljakutse ja töökeskkond inimesele sobib ja mida ta teeb kõige paremini. Lisaks annab test teada, kui suur võimalus on inimesel võtta enda kanda liiga suur koorem, mis viib kergelt läbipõlemiseni. Kui tööandja teab seda juba ette, on tal võimalik vältida töötajate läbipõlemist. 

WOPI testi tegemiseks vajan Sinu meiliaadressi, kuhu saadetakse Sulle testi link. Testi saad teha Sulle endale meelepärasel ajal ja kohas. Testi tegemiseks varu vähemalt 30 minutit. Mõni inimene saab testi tehtud 20 minutiga, kuid mõnel võib kuluda tund ja isegi rohkem. Seda seetõttu, et selle testi tegemisel tuleb süüvida endasse ja mõelda, milline vastusevariant just minule kõige iseloomuomasem on. 

Kui oled testi ära teinud, lepime omavahel kokku, kuna ja milliseid kanaleid kasutades saan anda Sulle testi kohta suulise tagasiside. See on koht, kus saad küsida erinevaid küsimusi, arutleda ja mõtiskleda enda üle. Tagasisidestamine kestab umbes tund. Seejärel saad testi tulemused ka endale kirjalikult, et saaksid neid tulemusi kasutada kandideerimistel endale meelepärasele töökohale. 

Kui testi soovib teha tööandja värbamisel või mõnes muus karjäärietapis, siis tulemused ja kokkuvõtva tagasiside saab tööandja, kui testi rahastaja. 

WOPI testi tegemine maksab 280€ inimese kohta.  Kui soovid veel rohkem testist teada saada või testi teha, palun saada e-kiri aadressile imbi@imbijaks.com.

Mida meelepärasemat ja isikupärasemat tööd inimene teeb, seda motiveeritum ta on.

Tuleb meeles pidada, et karjäär on inimese jaoks alati egoistlik teema. 

bottom of page