top of page
Võidab see, kes keeldub kaotamast
Imbi Jaks logo

Psühholoog ja karjääricoach

Imbi Jaks

Kaugnõustamine või
kohtumine Tallinnas ja Tartus

Minus

Psühholoog ja karjääricoach Imbi Jaks

Omandatud psühholoogi haridus ja aastatepikkune inimestega töötamise kogemus annab mulle oskuse suhelda inimestega, leida lahendusi koos nendega nende probleemidele või muredele ning ka rõõmustada õnnestumiste üle. Olen aru saanud, et kõige olulisem on inimestes katkestada põhjenduste otsimise ahelad, miks nad ei saa ühte või teist asja teha ja suunata neid leidma seda miskit, miks just antud tegevust on vaja teha.

Oma erialalist haridusteed alustasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Seetõttu annavad nelja aasta jooksul omandatud teadmised inimkeha ehitusest ja funktsioonidest mulle suurema pildi kogu inimese toimimisest ja aitavad kaasa ka inimese kehaliste murede mõistmisel.

Kuna mind huvitab inimaju toimimine, siis olen õppinud lisaks süvendatult neuropsühholoogiat ehk kuidas ajutegevus mõjutab psühholoogilisi protsesse ja käitumist ning psühhofarmakoloogiat ehk siis keemiliste ainete mõju psüühikale ja käitumisele.

Imbi Jaks psühholoog

Et hoida oma aju virgena ja et suudaksin seltskonnas kaasa rääkida, õpin ma igal aastal midagi uut. Midagi, millest ma tean kas väga vähe või üldse mitte midagi.
Täiendõpet alustasin muusikateraapia õpingutega, millele järgnes Avatud noortekeskuste koolitusprogrammis osalemine. Viimane lõppes Tartusse minu poolt esimese noortekeskuse KOHT avamisega.

Ettevõtluses läheb ikka ja alati vaja finantside lugemise ja raamatupidamise oskust. Seega omandasin Tartu Ülikoolis finantsjuhtimise magistrikraadi ja lisaks läbisin ka raamatupidaja koolituse. Nõustamiste käigus on mulle esitatud palju juriidilisi küsimusi, mistõttu läbisin ka mittejuristidele suunatud õiguse aluste täiendusõppeprogrammi. Kuna töötan inimestega, siis olen läbinud erinevaid koolitusi erinevate psühholoogiliste seisunditega ja sõltuvuste küüsis vaevalevate inimeste abistamiseks.

Olen õppinud loodus-, portree- pulma- ja tootefotograafiat, fototöötlust, graafilist disaini, moegraafikat ja video filmimist ning montaaži. Alustasin õmblemisega 9-aastaselt ning täiskavanuna õppisin lisaks naiste- ja meesterõivaste konstrueerimist ja masintikkimist koos tikandite kujundamisega.

Suurest huvist toiduvalmistamise ja toitumise vastu olen läbinud erinevaid toitude valmistamise koolituspäevi ning olen õppinud ka toitumisnõustajaks. Kuigi mul puudub toitumisnõustaja kvalifikatsioon, siis teadmised ei unune ning ma täiendan end selles vallas Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli juures jätkuvalt. Minu huvialaks on just inimese enda kehapõhine toitumine ja mikrobioota kujunemine ning selle parandamine, et me saaksime elada võimalikult täisväärtuslikult isegi siis, kui meie geneetiline taust ja vanemate poolt õpetatud söömiskombed ei ole olnud just kõige paremad.

Juba keskkooli ajal paelusid mind arvutid. Elu läks aga seda teed, et infotehnoloogia suunas liiguvad hoopis mu lapsed. Mina olen end aga täiendanud Tartu Ülikoolis programmeerimise alal algtasemel.

2020/2021. aastal õppisin Postimehe ajakirjanduskoolis. Selleks andis mulle tõuke soov osata kirjutada ja lugusid rikastada, et need oleksid huvitavamad. Kahju vaid, et see kooliaasta möödus peamiselt virtuaalses keskkonnas ja seetõttu ei tekkinud kaasõppijatega sidet.

2022.aastal sain karjääricoachi tunnistuse Fontese karjääricoachingu programmist ja nüüd nõustan kliente ka nende edasistes tööelu küsimustes.

Jaanuaris läbisin Fonteses WOPI (Work Personality Inventory) testi testaatori koolituse. WOPI mõõdab sobivust juhi või (tipp)spetsialisti tööpositsioonidele, peegeldades inimese tüüpilist käitumist töö situatsioonides ja rõhutades inimestevahelisi erinevusi. See ei kirjelda oskusi, võimeid ega tegevuse tulemusi. WOPI testi kasutatakse värbamisel, töötaja sulandumisel organisatsiooni (onboarding), karjääri planeerimisel, coachingus, inimese organisatsioonist väljaaitamisel, uue alguse leidmisel (outplacement), arenguprogrammides. See on mõeldud kõigile, kes soovivad endast rohkem teada saada. Samuti on seda hea kasutada tööandjal uute inimeste värbamisel meeskonda.

Täpsemat infot selle testi tegemise võimaluste kohta leiate lehelt karjäärinõustamine ja WOPI test.

Olen analüütiline inimene, ma vaatlen, jälgin ja analüüsin nähtut. Mõtlen ja arutlen, miks inimene käitub just nii nagu ta käitub, miks ta teeb käitumis-, ostu- vms otsuseid just nii nagu ta teeb ja kuidas minda saan seda teadmist ära kasutada teiste aitamiseks parimal moel. Tahan leida igas inimeses tema tugevuse ja suunata seda kasutama endale positiivses suunas.

Kuna ma ise olen justkui fööniks, püüan ka teisi inimesi suunata tegutsema nii, et nad leiaksid halvas olukorras alati vähemalt ühe positiivse tahu, mis hoiab neid tegutsemas. Peamiselt motiveerin asuma inimesi uuesti õppima, leidma uusi arengusuundi ja aitan kaasa inimeste enesehinnangu tõstmisele, et nad suudaksid tööturul püsida või sinna naasta.

Üheks nõustamise suunaks on ka sõltuvustest vabanemisele kaasaaitamine, peamiselt alkoholi, tubaka, kanepi ja ravimite kuritarvitajate nõustamine. Lisaks aitan kaasa inimeste tervise parandamisele, õpetades neile indiviidikeskset toitumist ehk mida ja kuidas süüa, et inimene oleks võimalikult terve ja kui ta on juba haige, siis kuidas toituda nii, et võitlus haigusega oleks produktiivne.

Blogi

Blogipostituste eesmärk on  aidata Teil avastada oma potensiaali,

areneda vajalikke oskusi ning pakkuda praktilisi tööriistu.

Loe blogist...
Imbi Jaks nõustamise teenus

Nõustamise valdkonnad

  • Karjäärinõustamine – töö ja karjääri muutuste planeerimine

  • Läbipõlemine ja selle ennetamine

  • Läbipõlemise, koondamise ja töötusega toimetulek

  • Kodu ja töö ühildamine

  • Kuidas elada õnnelikult ja stressivabalt – elustiili nõuanded

  • Stressi ja depressiivse seisundiga hakkamasaamine

  • Toimetulek valude, raske haiguse ja leinaga

  • Tervislik toitumine ja tervislikud eluviisid

  • Nõuanded alkoholi, tubaka, ravimite ja narkootikumide tarvitamisest vabanemiseks

Aidata saan ainult seda, kes soovib, et teda aidatakse. Selleks, et sellest abist ka kasu oleks, peab abisaaja mulle vastu astuma. Kui ta aga kaugeneb, siis ei ole paranemiseks lootust.

Broneeri aeg nõustamisele

Mina kui nõustaja annan vaid õnge ning õpetan kala püüdma paaril erineval moel. Nõustatav peab proovima esmalt kala püüda nii nagu mina õpetan, kuid leidma siiski endale oma stiili. Kala pannile panema ja selle ära sööma aga peab nõustatav ise, ilma minupoolse abita.

bottom of page