top of page

Nõustamise tingimused

Aastate jooksul kogutud andmete põhjal jääb klient nõustamisele tulemata igal neljandal tunnil. Nendest ca 80% ei ole tulemata jätmisest nõustajat ette teavitanud. See aga tekitab mitmeid probleeme:

Nõustaja on broneerinud aja nõustamiseks, mistõttu nõustamisele mittekulunud tund on raisatud mitmes mõttes:

  • hädalisi on palju, kuid kedagi ei ole võimalik kutsuda tühjaks jäänud ajale;

  • nõustajal on broneeritud see tund nõustamiseks, mistõttu peab nõustaja selle tunni mööda saatma kas lihtsalt logeledes ja oodates järgmist klienti või leides selleks ajaks mingi tegevuse, mida saab pooleli jätta ja mis ei nõua suurt keskendumist;

  • nõustajal jääb saamata õigustatud ootusena teenistus, sest ära jäänud nõustamistunni eest ei tasu ei Töötukassa ega perearstikeskus (kujutage ette, kui Teil jääks saamata neljandik töötasust iga kuu, sest kliendid ei suvatse lihtsalt kohale või arvuti taha tulla);

  • kui klient ei ole kohale tulnud, siis soovib ta ju uut aega, kuid selle võrra jääb nii vanadele kui ka uutele klientidele pakutavaid aegu vähemaks ja järjekorrad venivad pikemaks kui nad võiksid olla;

  • minule kui nõustajale on ajad, mil kliendid kohale ei tule, väga väsitavad ja frustratsiooni tekitavad, mistõttu olen sunnitud võtma puhkust tihemini ja pikemalt, kui see tegelikult vaja oleks, mistõttu pikenevad nõustamise järjekorrad veelgi pikemaks.

Nendel põhjustel sõlmin sellest aastast kõikide uute klientidega teenuse osutamise lepingu, kus on kõige olulisemate punktidena ära märgitud, et

  • kui klient ei saa nõustamisele tulla, peab ta sellest ette teavitama vähemalt 2 tööpäeva (et anda võimalus nõustamisel osaleda teistel, kel on seda arvatavasti rohkem vaja);

  • kui klient jätab kohale tulemata ja pole sellest ette teavitanud, siis on minul kui nõustajal õigus esitada nõustamata jäänud tundide eest arve kliendile. Kas ma seda õigust kasutan või mitte, sõltub asjaoludest.

Palun, austage nii nõustajat, kes on Teie jaoks oma aja broneerinud kui ka teisi kliente, kes vajavad samuti abi oma probleemidega toimetulekuks ja kellele ehk oleks olnud varasemaks saadud aeg ülioluline.

bottom of page